איזה אוסף הכי מסקרן בעיניך?

6 votes
מפות
10%
6 votes
עיתונים
10%
9 votes
מוזיקה
15%
8 votes
ארכיונים אישיים
13%
6 votes
כרזות
10%
13 votes
תצלומים
22%
8 votes
כתבי יד
13%
4 votes
ספרים
7%