Hva kan du om hummerfiske?

Hva vet du egentlig om hummerfiske. Test deg selv!
START
Når kan man fiske hummer?
Hvor mange fredede områder for hummer er det i Norge?
Hvor store må hummeren være for at du skal kunne beholde den?
Må du melde deg på hummerfiske?
Hva er maks antall teiner du har lov til per person og per båt?
Kan du selge hummer du har fisket som privatperson?
Hver hummerteine skal ha to fluktåpninger. Hvor store skal åpningene være?
Hvordan skal blåsene til hummerteinene merkes?
Har du lov til å fiske hummer i frednings- og bevaringsområder?
Du får en hummer over minstemålet, men med rogn. Kan du beholde den?

Registrer og se fasit

Vennligst oppgi epost og navn før du får se fasit. Du er da med i trekningen av digitalt abonnement.

Rett feil og forsøk igjen.
*
*
Jeg vil gjerne mota redaksjonelt nyhetsbrev fra Båtmagasinet.
Jeg godtar at jeg kan bli kontaktet av Båtmagasinet.
Takk!
Du fikk {number correct} riktige svar, din score er {percent correct} prosent riktige svar
Du burde kanskje holde deg til fisk?
Du fikk {number correct} riktige svar, din score er {percent correct} prosent riktige svar
Du kan begynne å ordne teinene, men sett deg bedre inn i lovverket.
Du fikk {number correct} riktige svar, din score er {percent correct} prosent riktige svar
Godt gjort! Du kjenner reglene for hummefiske bra.