Provjeri možeš li u šesti! :)

POČETAK
Kako nazivamo službeni propisani jezik u Republici Hrvatskoj?
Prvi jezik koji se nauči od roditelja poslije rođenja zove se
Jezik književnosti drugi je naziv za književni jezik.
Anthony Grant
Među sljedećim promjenjivim vrstama riječi nalazi se i jedna nepromjenjiva: majka, tvoj, jučer, dobar, hodam. Otkrij kojoj vrsti pripada!
Što je sklonidba ili deklinacija?
Na koja padežna pitanja odgovara akuzativ?
U kojoj je rečenici pogrešno upotrijebljen padež?
U kojoj je rečenici prijedlog pravilno upotrijebljen?
Kojoj vrsti riječi pripadaju istaknute riječi: IVANIN brat, SEOSKA škola, ZELENA vrata, DRVENA kuća?
U kojoj je rečenici pridjev pravilno upotrijebljen?
Kojem stupnju pripadaju sljedeći pridjevi: bolji, pametniji, ljepši, mlađi?
Kako glasi superlativ od JAK?
Među sljedećim riječima pronađi glagol!
U kojoj je rečenici glagolski pridjev radni pravilno upotrijebljen?
Pronađi rečenicu u kojoj je pogrešno upotrijebljen futur prvi.
U kojoj se rečenici nalazi prilog?
U kojoj rečenici umjesto prijedloga S trebamo upotrijebiti prijedlog SA?
Piše se NEZNANJE, NESREĆA, NEVAŽAN, ali NE ZNAM, NE MOGU, NE BIH.
U kojem je primjeru čestica LI pravilno upotrijebljena?
U kojoj je rečenici pogrešno primijenjeno pravilo o pisanju velikog početnog slova?
Nije baš sjajno! Pokušaj još jednom!
Još malo ponovi i ponovno riješi!
Dosta si toga zapamtio/la, ali ako još jednom pokušaš, vidjet ćeš da možeš i bolje!
Bravo, ovladao/la si odlično gradivom petoga razreda! Spreman/na si za nove izazove!