כמה הסברים מוצעים בסרטון לאהבה העצומה לפירוש רש"י?
correct answer wrong answer
5
correct answer wrong answer
3
correct answer wrong answer
4
correct answer wrong answer
2