בחנו את עצמכם: משרד ממשלתי אמיתי או משרד מונפץ?

ישיבת ממשלה
Marc Israel Sellem/POOL
בחנו את עצמכם
המשרד לחיזוק וקידום חברתי
Marc Israel Sellem/POOL
המשרד לפרויקטים ציבוריים
Yonatan Sindel/Flash90
המשרד לקידום וחיזוק קהילתי
Marc Israel Sellem/POOL
המשרד לאוכלוסיות מוחלשות
Yonatan Sindel/Flash90
המשרד להשכלה גבוהה ומשאבי מים
Yonatan Sindel/Flash90
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
Marc Israel Sellem/POOL
המשרד לשיתוף פעולה ארצי
Marc Israel Sellem/POOL
המשרד לשוויון משאבי ציבור
Marc Israel Sellem/POOL
המשרד לרשות המים והמל"ג
Yonatan Sindel/Flash90
המשרד לפרויקטים לאומיים
Yonatan Sindel/Flash90
זוכרים שיש ממשלה ואין בחירות?
shutterstock
אתם מבולבלים? גם אנחנו
shutterstock
אתם חברים בממשלה?!
shutterstock