במקרה של זכייה תישלח הודעה לכתובת המייל שמסרת
תודה רבה על ההשתתפות ובהצלחה