במקרה של זכיה תשלח הודעה לכתובת המייל שמסרת
תודה על ההשתתפות