במקרה של זכיה תשלח הודעה לכתובת הדוא"ל שמסרת
תודה רבה על ההשתתפות ובהצלחה