1/10

Hall of Opium

หอฝิ่น จังหวัดเชียงราย จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เริ่มต้น
ประเทศผู้ผลิตฝิ่นให้กับเจ้าอาณานิคมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 1800 คือประเทศใด
สงคราฝิ่นในจีนมีทั้งหมดกี่ครั้ง
เหตุการณ์ที่เป็นฉนวนทำให้เกิดสงครามฝิ่นในจีนครั้งที่ 1 คือ
ในช่วงที่ฝิ่นเข้ามาในสยามช่วงแรกมีการจัดเก็บภาษีในลักษณะใด
ฝิ่นถูกประกาศห้ามขายและเสพในประเทศไทยโดยใคร
ผู้เปิดเผยข้อมูลเรื่องการซื้อขายฝิ่นบนดอยตุงให้กับหอฝิ่นคือใคร
ส่วนประกอบใดที่นิยมผสมอยู่ในยาแก้ไอในช่วง ศตวรรษที่ 19
การทำให้ฝิ่นสุก ทำได้อย่างไร
ฝิ่นสารเสพติดให้โทษร้ายแรงมีการออกฤทธิ์ในลักษณะใด
หอฝิ่นตั้งอยู่ในอำเภอใดของจังหวัดเชียงราย
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
คุณลองศึกษาข้อมูลใหม่นะคะ
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
พยายามต่อไปนะคะ ใกล้เป็นแฟนพันธ์แท้แล้วนะคะ
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
คุณคือสุดยอดแฟนพันธ์แท้หอฝิ่น จังหวัดเชียงรายคะ