1/10

Sirindhorn Museum

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เริ่มต้น
ลักษณะสำคัญของ ชิติตะโซอรัส สัตยารักษ์กิ คือ
ไดโนเสาร์ ซอโรพอด ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือ
จากภาพต่อไปนี้คือไดโนเสาร์ชื่อว่าอะไร
ไดโนเสาร์ ชนิดใดที่มีลักษณะคล้ายนก
ยุคไพรเมต คือยุคใด
ภูเขาที่ประกอบด้วยหินสะสมตัวของหมวดหินเสาขัวและหมวดหินภูพาน ซึ่งเป็นภูที่เกิดจากหินตะกอนของยุคมีโซโซอิก คือ ภูใด
จากภาพต่อไปนี้คือไดโนเสาร์ชื่อว่าอะไร
ยุค แห่งปลา คือ ยุคใด
ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ ที่เป็นบรรพบุรุษของทีเร็ก คือ
จากภาพต่อไปนี้คือปลาชื่อว่าอะไร
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
คุณลองศึกษาข้อมูลใหม่นะคะ
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
พยายามต่อไปนะคะ ใกล้เป็นแฟนพันธ์แท้แล้วนะคะ
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
คุณคือสุดยอดแฟนพันธ์แท้พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ คะ