Kan du båtfilmerna?

Båtar är ett kärt ämne även i populärkulturen. Har du sett din beskärda delar av filmer med båtar i?