Kan du sjömanstugget?

Vart ord har sin plats! Klarar du jargongen till sjöss?