חידון המכונה: מה אתם יודעים על משינה?

צילום: ראובן קסטרו