1/12

कस्तो मत सदर हुन्छ कस्तो बदर भन्नेबारे तपाईँलाई कति ज्ञान छ?

यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा प्रयोग गरिने वास्तविक मतपत्रका नमूना अनुसार कस्तो छाप लगाए सदर हुन्छ अनि कस्तोमा बदर ? आफ्नो ज्ञान जाँच्नुहोस्।
Let's Go
यसरी छाप लगाए सदर कि बदर ?

सात वटा लहरमा सात वटा चिह्न भएको कोठामा छाप लगाउनु पर्छ।

सदर कि बदर ?

सात वटा लहरमा अलग अलग पार्टी र उम्मेदवारलाई तपाईँले भोट दिन सक्नुहुन्छ।

सदर कि बदर ?
पहिलो लहरमा दुई वटा चिह्नमा छाप लगाएका कारण प्रमुख/अध्यक्ष पदको मत बदर हुन्छ। दोस्रो लहरमा मत परेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना निर्देशिका अनुसार पहिलो र दोस्रो लहरको बाहेक अरु पदको मत भने सदर हुन्छ।
सदर कि बदर ?
पहिलो लहरमा दुई वटा चिह्नमा छाप लगाएका कारण प्रमुख/अध्यक्ष पदको मत बदर हुन्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना निर्देशिका अनुसार अरु पदको मत भने सदर हुन्छ।
सदर कि बदर ?
अन्तिम लहरमा दुई वटा छाप लगाइएको कारण यो लहरको वडा सदस्यलाई दिइएको मत बदर हुन्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना निर्देशिका अनुसार अरु पदको मत भने सदर हुन्छ।
सदर कि बदर ?
छैटौँ लहरमा दुई वटा छाप लगाइएको कारण यो लहरको वडा सदस्यलाई दिइएको मत बदर हुन्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना निर्देशिका अनुसार अरु पदको मत भने सदर हुन्छ।
सदर कि बदर ?

यसमा धेरै कन्फ्युज हुन्छन्। मतपत्रमा मतपत्र-६ लेखिएकोमा दुई वटा लहर हुन्छन् र त्यसमध्येबाट दुई जना वडा सदस्य छान्नु पर्ने हुन्छ। यसमा एकै लहरका दुई वा एक लहरको एउटा र अर्को लहरको अर्को चिह्नमा मत दिन सक्नुहुन्छ।

सदर कि बदर ?
यसमा धेरै कन्फ्युज हुन्छन्। मतपत्रमा मतपत्र-६ लेखिएकोमा दुई वटा लहर हुन्छन् र त्यसमध्येबाट दुई जना वडा सदस्य छान्नु पर्ने हुन्छ। यसमा एकै लहरका दुई वा एक लहरको एउटा र अर्को लहरको अर्को चिह्नमा मत दिन सक्नुहुन्छ।
सदर कि बदर ?

दुई वटा कोठाको बीचमा लगाइएका कारण पहिलो लहरको मत बदर हुन्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना निर्देशिका अनुसार अरु पदको मत भने सदर हुन्छ।

सदर कि बदर ?
यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपत्रको नमूना हो। धेरै उम्मेदवार भएका अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तै मतपत्र छन्। यसमा दायाँ र बायाँ गरी दुई वटा सात-सात लहर हुन्छन्। कुनै लहरमा दोहोरो छाप नपरेका कारण यो मत सदर हुन्छ।
सदर कि बदर ?
बायाँको मतपत्रको पहिलो लहर र दायाँको मतपत्रको पहिलो लहरमा एक एक छाप गरेको हुनाले यो मत बदर हुन्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना निर्देशिका अनुसार अरु पदको मत भने सदर हुन्छ किनभने अरुमा दोहोरिएको छैन।
सदर कि बदर ?
छैटौँ लहरमा दोहोरो छाप परेको छ- दायाँको मतपत्रमा पनि र बायाँको मतपत्रमा पनि। साथमा सातौँ लहरमा पनि छाप छ। मतपत्र-६ अर्थात् छैटौँ र सातौँ लहर गरेर कूल दुई छाप लगाउनु पर्नेमा तीन छाप लागेका कारण दोहोरो छाप लागेको कारण मत बदर हुन्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना निर्देशिका अनुसार अरु पदको मत भने सदर हुन्छ।
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
बधाई छ ! तर तपाईँले मतदाता शिक्षासम्बन्धी भिडियोहरु हेरेर थप जानकारी लिँदा राम्रो।

भिडियो हेर्न क्लिक गर्नुस्
https://www.facebook.com/ecnofficial/videos/347788894083396

धन्यवाद
http://www.mysansar.com
You got {number correct}/{number of questions} correct answers

गजब !
बधाई छ !

तपाईँलाई धेरै ज्ञान रहेछ। थोरै गलत भएको रहेछ। त्यसमा ध्यान दिनुहोला।

यो भिडियो हेर्नुस्

https://www.facebook.com/ecnofficial/videos/347788894083396

धन्यवाद
http://www.mysansar.com

You got {number correct}/{number of questions} correct answers

गजब ! तपाईँले अरुलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ।

थोरै कन्फ्युजन तपाईँले भिडियो हेरेर हटाउन सक्नुहुन्छ।

https://www.facebook.com/ecnofficial/videos/347788894083396

धन्यवाद
http://www.mysansar.com